Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel Damsa Barajında incelemerle bulundu

Okuduğunuz haber
ÜRGÜP BELEDİYESİ İHALE İLE ARSA VE KONUT SATACAK

Devrent Vadisinde Sıkışmalı Trafik Kazası

Anasayfa   /    Resmi İlanlar    /    Ürgüp Belediyesi İhale ile Arsa ve Konut satacak

Ürgüp Belediyesi İhale ile Arsa ve Konut satacak

Ürgüp Belediyesi Ürgüp Evleri Döner Sermaye İşletmesine ait 3 konut ile, Kavaklıönü Mahallesindeki 1 arsayı, Bahçelievler'deki 6 arsa ile Cumhuriyet Mahallesindeki 15 arsayı ihaleye çıktı. İhaleler 9 ve 10 Eylül'de Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.

RESMİ İLANLAR      24 Agustos 2020 - 15:33     24131     0

Ürgüp Belediyesi İhale ile Arsa ve Konut satacak

İLAN

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

            Mülkiyeti belediyemiz Ürgüp Evleri Toplu Konut Döner Sermaye İşletme Saymanlığına ait olup İlçemiz Evka (Karayazı-II) Mahallesinde bulunan, belediyemiz Ürgüp Evleri Toplu Konut Döner Sermaye İşletme Saymanlığına ait olup İlçemiz Aktepe (Kavaklıönü) Mahallesi Tarhanakayası Mevkiinde bulunan ve mülkiyeti belediyemize ait olup İlçemiz Bahçelievler (Karayazı-I) Mahallesinde bulunan, aşağıda pafta, ada, parsel nosu, m²’si ve muhammen satış bedeli ile geçici teminatı belirtilen arsaların ve konutların 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık artırma suretiyle ve özel şartnamesi hükümleri dahilinde satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

1-      İhale 09.09.2020 Çarşamba günü saat 13.30’ dan itibaren 10’ar dakika ara ile Belediyemiz

Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

2-      İhaleye katılacak olanlar aşağıda arsa hizasında belirtilen geçici teminatını ihale saatinden önce

(En geç saat 12.00’a kadar)  belediyemize yatıracak olup, geçici teminatı yatırmayanlar ihaleye katılamayacaktır.

3-      Satışı yapılacak olan arsaların ve konutların satış bedeli satış tarihinden itibaren 1 peşin, 3 taksit şeklinde ödenecek olup, ödenmemesi halinde, ihale tek taraflı olarak fesh edilerek geçici teminat belediyemize irad kaydedilecektir.

4-      Arsaların ve Konutların tapuları, alıcının arsa veya konut bedelinin tamamını ödemesine müteakip verilecektir.

5-       İhaleye herhangi bir firma, şirket yada kooperatif adına girenler, bunlara ait Ticaret Odası Kayıt  Sureti, Ticari Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküsü ve Yetki Belgesini (İhaleye Katılma Yetkisi) (Noter onaylı)  ibraz etmesi şarttır.

6-      İhaleye ait ilan, reklam, vergi, resim harç gibi tüm yasal giderler alıcıya ait olacaktır.

7-      İhale komisyonu, gerekçesini karar da belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

8-      Herhangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dahilinde belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ilanen duyurulur. 18.08.2020

 

ARSALARIN

                                                                                              BAĞ.            M2            MUHAMMEN      GEÇİCİ 

                      MEVKİİSİ        CİNSİ        PAFTA       ADA      PARSEL      BLOK       BÖLÜM NO       MİKTARI      SATIŞ BEDELİ TEMİNAT

  1-Karayazı-I (Bahçelievler)   Arsa      30L-IId                973        14     388.95 m²      178.917,00 TL     5.367,51 TL

  2-Karayazı-I (Bahçelievler)   Arsa      30L-IId                973        15     432,42 m²      198.913,20 TL     5.967,39 TL

  3-Karayazı-I (Bahçelievler)   Arsa      30L-IId                973        16     434,05 m²      199.663,00 TL     5.989,89 TL

  4-Karayazı-I (Bahçelievler)   Arsa      30L-IId                989        17     563,73 m²      270.590,40 TL     8.117,71 TL

  5-Karayazı-I (Bahçelievler)   Arsa      30L-IId                996        19     588,15 m²      285.252,75 TL     8.557,58 TL

  6-Karayazı-I (Bahçelievler)   Arsa      30L-IId                956          6     547,00 m²      276.235,00 TL     8.287,05 TL

  7-Aktepe (Kavaklıönü) Mah. Arsa      30L-Ib               1395        14    1.890,00 m²    1.606.500,00 TL   48.195,00 TL

 

KONUTLARIN

                                                                                              BAĞ.            M2            MUHAMMEN      GEÇİCİ 

MEVKİİSİ        CİNSİ        PAFTA       ADA      PARSEL      BLOK       BÖLÜM NO       MİKTARI      SATIŞ BEDELİ TEMİNATI

1-Karayazı-II Mah.    Konut     K33C14   1109      1          A-1 Dubleks      4               145 M2        135.000,00 TL      4.050,00 TL

2-Karayazı-II Mah.    Konut     K33C14   1109      1          B-1 Dubleks      4               145 M2        135.000,00 TL      4.050,00 TL

3-Karayazı-II Mah.    Konut     K33C14   1109      1          B-2 Dubleks       4               145 M2        135.000,00 TL      4.050,00 TL       


İLAN

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

            Mülkiyeti belediyemize ait olup ilçemiz Cumhuriyet (Sivritaş) Mahallesi, Yeni Sanayi Sitesinde bulunan, aşağıda ada, pafta, parsel nosu, M2. si ve muhammen satış bedeli ile geçici teminatı belirtilen arsalar 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık artırma suretiyle ve özel şartnamesi hükümleri dahilinde satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

1-      İhale 10.09.2020 Perşembe günü saat 10.30’ dan itibaren 10’ar dakika ara ile Belediyemiz

Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

2-      İhaleye katılacak olanlar aşağıda arsalar hizasında belirtilen geçici teminatlarını ihale saatinden

önce (En geç saat 10.00’a kadar)  belediyemize yatıracak olup, geçici teminatı yatırmayanlar ihaleye katılamayacaktır.

3-      Satışı yapılacak olan arsaların satış bedelleri satış tarihinden itibaren 1 peşin, 5 taksit halinde

ödenecek olup, ödenmemesi halinde, ihale tek taraflı olarak fesh edilerek geçici teminat belediyemize irad kaydedilecek ve alıcının belediyemize o güne kadar yapmış olduğu ödeme belediyemizce 1 yıl içerisinde (Her hangi bir gecikme cezası yada faiz ödemeden) iade edilecektir.

4-      İhaleye herhangi bir firma, şirket yada kooperatif adına girenler, bunlara ait Ticaret Odası Kayıt

Sureti, Ticari Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküsü ve Yetki Belgesini (İhaleye Katılma Yetkisi) ibraz etmesi şarttır.

5-      Arsaların tapuları, alıcının arsa bedelinin tamamını ödemesine müteakip verilecektir.

6-      İhaleye ait ilan, vergi, resim harç gibi tüm yasal giderler alıcıya ait olacaktır.

7-      İhale komisyonu, gerekçesini karar da belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

8-      Herhangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dahilinde belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ilanen duyurulur. 18.08.2020

 

ÜRGÜP CUMHURİYET MAHALLESİ ARSA İHALESİ

                                                                                                                                     M2                 MUHAMMEN     GEÇİCİ

       MEVKİİSİ                                    CİNSİ      PAFTA                ADA   PARSEL MİKTARI        SATIŞ BEDELİ    TEMİNATI 

  1-Cumhuriyet (Sivritaş) Mah.           Arsa     K33c14a3d     1346     25              55.48 m²  133.152,00 TL    3.994,56 TL

  2-Cumhuriyet (Sivritaş) Mah.           Arsa     K33c14a3d     1346    26               55,33 m²  132.792,00 TL     3.973,86 TL

  3-Cumhuriyet (Sivritaş) Mah.           Arsa     K33c14a3d    1346    27               30,78 m²      69.255,00 TL   2.077,65 TL

  4-Cumhuriyet (Sivritaş) Mah.           Arsa     K33c14a3d    1346    28               30,64 m²      68.940,00 TL   2.068,20 TL

  5-Cumhuriyet (Sivritaş) Mah.           Arsa     K33c14a3d    1397      7               44,55 m²      89.100,00 TL   2.673,00 TL   

  6-Cumhuriyet (Sivritaş) Mah.           Arsa     K33c14a3d     1397       8            116,18 m²    232.360,00 TL   6.970,80 TL

  7-Cumhuriyet (Sivritaş) Mah.           Arsa     K33c14a3d    1397       9              49,97 m²      99.940,00 TL   2.998,20 TL

  8-Cumhuriyet (Sivritaş) Mah.           Arsa     K33c14a3d    1397     10              49,95 m²      99.900,00 TL   2.997,00 TL

  9-Cumhuriyet (Sivritaş) Mah.           Arsa     K33c14a3d    1397     11              49,93 m²      99.860,00 TL   2.995,80 TL

10-Cumhuriyet (Sivritaş) Mah.           Arsa     K33c14a3d    1397     12              54,90 m²   109.800,00 TL   3.294,00 TL

11-Cumhuriyet (Sivritaş) Mah.           Arsa     K33c14a3d    1399       9              47,47 m²      94.940,00 TL   2.848,20 TL

12-Cumhuriyet (Sivritaş) Mah.           Arsa     K33c14a3d    1399    10               36,58 m²      73.160,00 TL   2.194,80 TL

13-Cumhuriyet (Sivritaş) Mah.           Arsa     K33c14a3d    1399    11               35,88 m²      71.760,00 TL   2.152,80 TL

14- Cumhuriyet (Sivritaş) Mah.          Arsa     K33c14a3d     1399   12               34,46 m²      68.920,00 TL   2.067,60 TL

15-Cumhuriyet (Sivritaş) Mah.           Arsa     K33c14a3d    1399    13               32,86 m²      65.720,00 TL   1.971,60 TL

 

İHALE İLANLARINA https://urgup.bel.tr/ihaleler kısmından ulaşabilir, şartname dosyasını indirebilirsiniz.

YORUM EKLEYİN

X

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen ziyaretçilere aittir.

X

Habere hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

GÜNÜN MANŞETLERİ

SON DAKİKA HABERLERİ