Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Okuduğunuz haber
ÜRGÜP'TE 3. ETAP SICAK ASFALT İHALEYE ÇIKTI

Ak Parti Nevşehir Milletvekili Adayları Belli Oldu

Anasayfa   /    Güncel    /    Ürgüp'te 3. Etap Sıcak Asfalt İhaleye Çıktı

Ürgüp'te 3. Etap Sıcak Asfalt İhaleye Çıktı

Ürgüp Belediyesi, Ürgüp'te kalan ana caddelerde 5.000 m² sıcak asfalt kaplama yaptırmak için ihaleye çıktı.

GÜNCEL      21 Mayis 2018 - 14:56     21033     0

Ürgüp'te 3. Etap Sıcak Asfalt İhaleye Çıktı

Ürgüp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından  3. etap sıcak asfalt ihalesi EKAP'ta ilana çıktı.

Ürgüp Belediyesi tarafından 2018 yatırım planına alınan Ürgüp'ün kalan imar yollarının sıcak asfalt kaplanması için Fen İşleri Müdürlüğü ihaleye çıktı. 12 Haziran tarihinde saat 10:00'da yapılacak sıcak asfalt ihalesi ile Bahçelievler Mahallesi, Fatih Mahallesi ve Evka Mahallesinde yer alan bazı cadde ve sokaklar sıcak asfalt kaplanacak.

Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, "Hayal ettiğimiz Ürgüp'ü birlikte inşa etmenin gururunu yaşıyoruz. Emeği geçen personelimi kutluyorum. Ürgüp'te sıcak asfalt işinde hedeflediğimiz başarıyı yakaladık. Altyapı çalışmalarımızın ardından 3 etap halinde sıcak asfalt planlamıştık, geçtiğimiz yıl ihale süreciyle alakalı bazı durumlar yaptığımız ihalenin iptal olmasına neden oldu. Geç olsun güç olmasın, Bahçelievler Mahallemize, Evka Mahallemize, Fatih Mahallemize yakışacak sıcak asfalt kaplama çalışmalarımız şimdiden hayırlı olsun. Büyük işler artık Ürgüp Belediyesi için hayal değil." dedi.


 

ALT YAPI (YOL) İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

ÜRGÜP BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ürgüp Belediyesi imar yolları BSK ( asfalt) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2018/246744
1-İdarenin
a) Adresi : IMRAN MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:40 50400 ÜRGÜP/NEVŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 3843414008 - 3843414226
c) Elektronik Posta Adresi : info@urgup.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı :

5.000-ton plent-miks temel yapılması (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile-astarlı), 5.500-ton Binder tabakası , 20.000-m2 Beton parke döş., 5.000-mt Bordur döşenmesi işi 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Ürgüp İlçesi Çeşitli Mahallerinde
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 20 (yirmi) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMRAN MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:40 ÜRGÜP NEVŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 12.06.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarihli 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği´nde yer alan yapım işlerinde benzer iş grupları listesinin ''Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)" başlığı altında A/V grubuna giren işlerdir 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı ÜRGÜP BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÜRGÜP BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

YORUM EKLEYİN

X

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen ziyaretçilere aittir.

X

Habere hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

GÜNÜN MANŞETLERİ

SON DAKİKA HABERLERİ