Belediye Başkanları Ürgüp'te bir araya gelecek

Okuduğunuz haber
ÜRGÜP'TE İHALE İLE DÜKKAN SATILACAK

Bayramda Damsa Barajı’nda şenlik var

Anasayfa   /    Güncel    /    Ürgüp'te İhale İle Dükkan Satılacak

Ürgüp'te İhale İle Dükkan Satılacak

Ürgüp Belediye Başkanlığı'na ait 46 m² , 54 m² ve 46 m² dükkanlar ihale ile satılacak.

GÜNCEL      07 Haziran 2022 - 11:02     42676     0

Ürgüp'te İhale İle Dükkan Satılacak

Mülkiyeti belediyemize ait olup İlçemiz Temenni Mahallesinde bulunan, aşağıda mevkisi, cinsi, pafta, ada, parsel, bağımsız bölüm nosu, m² miktarı ve muhammen satış bedeli ile geçici teminatı belirtilen belediyemizce yapılmakta olan dükkân niteliğindeki bağımsız bölüm (Şartnamede taşınmaz olarak anılacaktır) 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık artırma suretiyle ve özel şartnamesi hükümleri dâhilinde satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

 1. İhale 08.06.2022 Çarşamba günü saat 11.30’da Belediyemiz Meclis salonunda yapılacaktır.
 2. İhaleye katılacak istekliler aşağıda bilgileri verilen taşınmazın geçici teminatını ilgili ihale saatinden en geç bir saat önce belediyemize yatıracak olup, geçici teminatı yatırmayanlar ve belediyemize Su, Emlak, ÇTV, vb. borcu olanlar ihaleye katılamayacaktır.
 3. Satışı yapılacak olan taşınmazın satış bedelinin yarısı ihalenin idare tarafından onayından itibaren 5 (beş) gün içinde peşin ödenecek olup, diğer yarısı 2 eşit taksit halinde ödenecektir. Bu ödemelerin belirtilen tarihler içerisinde gerçekleşmemesi halinde, ihale tek taraflı olarak fesh edilecek, geçici teminat belediyemize irad kaydedilecektir.
 4. İhaleye herhangi bir firma, şirket yada kooperatif adına girenler, bunlara ait Ticaret Odası Kayıt               Sureti, Ticari Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküsü ve Yetki Belgesini (İhaleye Katılma Yetkisi Noter     

            onaylı) ibraz etmesi şarttır.

 1. Taşınmaz projesine uygun yapılarak teslim edilecektir. Su, elektrik ve doğalgaz abonelik işlemleri ve ücretleri alıcıya ait olacaktır.
 2. Satışı yapılacak olan taşınmaza ait eklentileri içeren ve şartname ekinde bulunan Yönetim Planının 41. Maddesinde belirtilen alanlar eklenti olarak kullanılacaktır.
 3. İhaleye ait ilan, reklam, vergi, resim harç gibi tüm yasal giderler alıcıya ait olacaktır. 3065 sayılı Kanun'un (17/4-p) maddesine göre taşınmazların satışı KDV’den istisnadır. İhale komisyonu, gerekçesini karar da belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 4. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. Tek taraflı fesh etme idarenin uhdesindedir.
 5. Herhangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ilanen duyurulur. 11.05.2022

TAŞINMAZIN

MEVKİİ CİNSİ PAFTA ADA PARSEL BAĞIMSIZ BÖLÜM NO TAPU BRÜT ALANI EKLENTİSİ
(TERAS)
EKLENTİSİ
(BAHÇE)
MUH. SATIŞ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI
TEMENNİ DÜKKAN 93 149 94 Z-1 46,77 m² 46,77 m² 20,40 m² 3.040.000,00 TL 91.200,00 TL

 


 

İLAN

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti belediyemize ait olup İlçemiz Temenni Mahallesinde bulunan, aşağıda mevkisi, cinsi, pafta, ada, parsel, bağımsız bölüm nosu, m² miktarı ve muhammen satış bedeli ile geçici teminatı belirtilen belediyemizce yapılmakta olan dükkân niteliğindeki bağımsız bölüm (Şartnamede taşınmaz olarak anılacaktır) 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık artırma suretiyle ve özel şartnamesi hükümleri dâhilinde satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

 1. İhale 08.06.2022 Çarşamba günü saat 15.30’da Belediyemiz Meclis salonunda yapılacaktır.
 2. İhaleye katılacak istekliler aşağıda bilgileri verilen taşınmazın geçici teminatını ilgili ihale saatinden en geç bir saat önce belediyemize yatıracak olup, geçici teminatı yatırmayanlar ve belediyemize Su, Emlak, ÇTV, vb. borcu olanlar ihaleye katılamayacaktır.
 3. Satışı yapılacak olan taşınmazın satış bedelinin yarısı ihalenin idare tarafından onayından itibaren 5 (beş) gün içinde peşin ödenecek olup, diğer yarısı diğer yarısı 2 eşit taksit halinde ödenecektir. Bu ödemelerin belirtilen tarihler içerisinde gerçekleşmemesi halinde, ihale tek taraflı olarak fesh edilecek, geçici teminat belediyemize irad kaydedilecektir.
 4. İhaleye herhangi bir firma, şirket yada kooperatif adına girenler, bunlara ait Ticaret Odası Kayıt  Sureti, Ticari Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküsü ve Yetki Belgesini (İhaleye Katılma Yetkisi Noter onaylı) ibraz etmesi şarttır.
 5. Taşınmaz projesine uygun yapılarak teslim edilecektir. Su, elektrik ve doğalgaz abonelik işlemleri ve ücretleri alıcıya ait olacaktır.
 6. Satışı yapılacak olan taşınmaza ait eklentileri içeren ve şartname ekinde bulunan Yönetim Planının 41. Maddesinde belirtilen alanlar eklenti olarak kullanılacaktır.
 7. İhaleye ait ilan, reklam, vergi, resim harç gibi tüm yasal giderler alıcıya ait olacaktır. 3065 sayılı Kanun'un (17/4-p) maddesine göre taşınmazların satışı KDV’den istisnadır. İhale komisyonu, gerekçesini karar da belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 8. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. Tek taraflı fesh etme idarenin uhdesindedir.
 9. Herhangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ilanen duyurulur. 11.05.2022

TAŞINMAZIN

MEVKİİ CİNSİ PAFTA ADA PARSEL BAĞIMSIZ BÖLÜM NO TAPU BRÜT ALANI EKLENTİSİ
(TERAS)
EKLENTİSİ
(BAHÇE)
MUH. SATIŞ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI
TEMENNİ DÜKKAN 93 149 94 Z-2 54,72 m² 54,72 m² 20,40 m² 3.556.800,00 TL 106.704,00 TL


 


İLAN

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti belediyemize ait olup İlçemiz Temenni Mahallesinde bulunan, aşağıda mevkisi, cinsi, pafta, ada, parsel, bağımsız bölüm nosu, m² miktarı ve muhammen satış bedeli ile geçici teminatı belirtilen belediyemizce yapılmakta olan dükkân niteliğindeki bağımsız bölüm (Şartnamede taşınmaz olarak anılacaktır) 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık artırma suretiyle ve özel şartnamesi hükümleri dâhilinde satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

 1. İhale 08.06.2022 Çarşamba günü saat 11.30’da Belediyemiz Meclis salonunda yapılacaktır.
 2. İhaleye katılacak istekliler aşağıda bilgileri verilen taşınmazın geçici teminatını ilgili ihale saatinden en geç bir saat önce belediyemize yatıracak olup, geçici teminatı yatırmayanlar ve belediyemize Su, Emlak, ÇTV, vb. borcu olanlar ihaleye katılamayacaktır.
 3. Satışı yapılacak olan taşınmazın satış bedelinin yarısı ihalenin idare tarafından onayından itibaren 5 (beş) gün içinde peşin ödenecek olup, diğer yarısı 2 eşit taksit halinde ödenecektir. Bu ödemelerin belirtilen tarihler içerisinde gerçekleşmemesi halinde, ihale tek taraflı olarak fesh edilecek, geçici teminat belediyemize irad kaydedilecektir.
 4. İhaleye herhangi bir firma, şirket yada kooperatif adına girenler, bunlara ait Ticaret Odası Kayıt Sureti, Ticari Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküsü ve Yetki Belgesini (İhaleye Katılma Yetkisi Noter onaylı) ibraz etmesi şarttır.
 5. Taşınmaz projesine uygun yapılarak teslim edilecektir. Su, elektrik ve doğalgaz abonelik işlemleri ve ücretleri alıcıya ait olacaktır.
 6. Satışı yapılacak olan taşınmaza ait eklentileri içeren ve şartname ekinde bulunan Yönetim Planının 41. Maddesinde belirtilen alanlar eklenti olarak kullanılacaktır.
 7. İhaleye ait ilan, reklam, vergi, resim harç gibi tüm yasal giderler alıcıya ait olacaktır. 3065 sayılı Kanun'un (17/4-p) maddesine göre taşınmazların satışı KDV’den istisnadır. İhale komisyonu, gerekçesini karar da belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 8. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. Tek taraflı fesh etme idarenin uhdesindedir.
 9. Herhangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ilanen duyurulur. 11.05.2022

TAŞINMAZIN

MEVKİİ CİNSİ PAFTA ADA PARSEL BAĞIMSIZ BÖLÜM NO TAPU BRÜT ALANI EKLENTİSİ
(TERAS)
EKLENTİSİ
(BAHÇE)
MUH. SATIŞ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI
TEMENNİ DÜKKAN 93 149 94 Z-1 46,77 m² 46,77 m² 20,40 m² 3.040.000,00 TL 91.200,00 TL


 

Etiketler

#ihale

YORUM EKLEYİN

X

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen ziyaretçilere aittir.

X

Habere hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

GÜNÜN MANŞETLERİ

SON DAKİKA HABERLERİ